Certificaten

Het waarborgen van VGM

Het Kiwa VCA-certificaat

Het Kiwa VCA-certificaat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Kiwa is een certificeringsinstelling die bedrijven kan certificeren volgens de VCA-normen. VCA is een systeem dat gericht is op het waarborgen van veiligheid, gezondheid en milieuprestaties binnen organisaties, met name in sectoren zoals de bouw, petrochemie en industrie.

Bedrijven die het Kiwa VCA-certificaat behalen, tonen aan dat ze voldoen aan specifieke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu in hun bedrijfsvoering. Dit certificaat is vaak een vereiste voor ondernemingen die werkzaamheden uitvoeren op locaties waar veiligheidsrisico’s hoog zijn. Het helpt bij het verminderen van arbeidsongevallen, het beschermen van medewerkers en het minimaliseren van milieubelasting.

Een internationale standaard voor kwaliteitsmanagement

Het Kiwa ISO 9001- certificaat

Het Kiwa ISO 9001-certificaat betreft een certificering volgens de ISO 9001-norm, een internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Kiwa is een certificeringsorganisatie die bedrijven kan accrediteren volgens deze norm.

De ISO 9001-norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het doel van deze norm is om organisaties te helpen een systematische aanpak te hanteren voor het beheren van processen en het waarborgen van de kwaliteit van producten of diensten die ze leveren. Een ISO 9001-certificaat geeft aan dat een organisatie voldoet aan de vastgestelde normen voor kwaliteitsmanagement en dat ze een systematische benadering toepassen om te voldoen aan de verwachtingen van klanten.

Certificeringen op het gebied van veiligheid

Het CCV Conformiteitsmerk Onderhoud VBB

Het CCV Conformiteitsmerk Onderhoud VBB staat voor Conformiteitsmerk Brandbeveiligingssystemen. CCV, of het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, is een organisatie in Nederland die zich bezighoudt met het opstellen van normen en certificeringen op het gebied van veiligheid.

Het Conformiteitsmerk Onderhoud VBB is specifiek gericht op de brandbeveiligingssystemen, waarbij VBB staat voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen. Deze systemen omvatten onder andere automatische blusinstallaties, sprinklerinstallaties en andere brandbeveiligingsapparatuur die permanent is geïnstalleerd.